IEEE Computer Society Serbia and Montenegro Chapter добитник признања за Outsanding professional chapter

IEEE Computer Society Serbia and Montenegro Chapter који воде професори са Катедре за електронско пословање: проф. др Божидар Раденковић, проф. др Маријана Деспотовић-Зракић, проф. др Зорица Богдановић и проф. др Александра Лабус, добитник је признања за Outstanding professional chapter.

Признање је додељено за активноси које укључују:

  • Oрганизовање предавања на семинару рачунарске науке и примењена математика, у сарадњи Математичког института САНУ, ФОН-а и IEEE Computer chapter-а,
  • Учешће у организацији већег броја научних конференција (EBT, AAI, IcETRAN, FEDCSIS…),
  • Организацију већег броја HandsOn радионица за студенте.

Ово признање значајно доприноси међународној препознатљивости нашег факултета као институције од значаја за развој области рачунарских наука.