Еразмус+ мобилности запослених Факултета организационих наука у школској 2023/24. години

У оквиру Еразмус+ програма мобилности, запослени Факултета организационих наука су током школске 2023/24. године боравили на седам универзитета из Немачке, Словеније, Француске, Италије, Норвешке, Румуније и Хрватске. Ове посете реализоване су у оквиру међууниверзитетске сарадње Универзитета у Београду и других високошколских установа из Европске уније. 

У периоду од 16. до 20. октобра 2023. године, стручно технички сарадник за међународну сарадњу, Бојана Ивановић Бован, учествовала је у петодневном Staff Week програму под називом „Ready for COIL?“ који је одржан на Берлинској школи економије и права у Берлину, Немачка. На овом догађају учествовало је 34 учесника са 29 универзитета широм Европе. Програм је био фокусиран на колаборативно онлајн међународно учење (COIL) и комбиноване интензивне програме (БИП), са циљем развијања намерног, инклузивног и интеркултуралног начина размишљања међу учесницима. Програм је укључуувао радионице о имплементацији COIL-а, педагогији и искоришћавању виртуелних компоненти, заједно са културним активностима за унапређење интеркултуралних компетенција. Циљ овог програма био је подстицање међународне сарадње и размене међу професорима, особљем и студентима. 

Професор Иван Луковић у периоду од 7. до 15. новембра 2023. године боравио је на Универзитету Приморска, Копaр, Словенија. Током своје посете, одржао је позвано предавање за запослене и студенте докторских студија под називом “Организационе способности за управљање информацијама – да ли осећамо кризу великих података?”. Такође, одржао је предавања у оквиру мастер студијског програма Наука о подацима, на првој години студија под називом “Увод у науку о подацима и методологија” и на другој години на тему “Приступи методологији науке о подацима”. Ова посета је професору Луковићу омогућила даљи развој сарадње с колегама са Универзитета Приморска, као и обострану размену искустава, како у приступима реализације наставе у области науке о подацима, тако и у истраживачким активностима. Такође, ова посета отвара и перспективе за креирање интензивније сарадње Факултета организационих наука и Универзитета Приморска. 

Проф. др Милош Милосављевић је у периоду од 25. до 29. марта 2024. године био на Еразмус+ размени на Универзитету Приморска – Факултету за менаџмент у Копру, Словенија. Одржао је низ предавања групи студената на основним академским студијама који похађају наставу на енглеском језику на предмету Корпоративне финансије који води проф. др Игор Стубељ. Проф. Милош Милосављевић је предавао тематске јединице: Лизинг и Управљање радним капиталом – залихама, потраживањима и краткорочним обавезама, краткорочним финансијским пласманима и готовином. Осим предавања, професор Милош Милосављевић је учествовао и на састанцима са управом факултета и колегама са катедре за финансије где су разматрани потенцијали за даљу међународну сарадњу ФОН-а и Факултета за менаџмент, а превасходно кроз учешће истраживача на конференцијама које организују два факултета и на размену студената на Летњој школи ФОН-а чији је коруководилац проф. Милосављевић. 

Редовни професор Факултета организационих наука, др Душан Бараћ, реализовао је своју мобилност на Универзитету у источном Паризу (UPEC) у Француској у периоду од 08. до 12. априла 2024. године. Током посете, професор Бараћ је одржао предавање на тему Дигитални пословни екосистеми: Иновације и технологијемастер студентима у области менаџмента, бизниса и дигитализације. Ова разноврсна група од преко 20 студената показала је велико интересовање за учење и ангажовање на актуелним темама. Осим тога, професор је имао продуктивне састанке са професором Ериком Хертцлером, задуженим за међународну сарадњу на UPEC-у, који већ дуго година сарађује и одржава добре односе са ФОН-ом, као и са колегама из Центра за иновације и Центра за истраживање и развој.

Др Ана Кићановић, ванредни професор Факултета организационих наука на Катедри за менаџмент квалитета и стандардизацију, реализовала је своју Еразмус+ мобилност на  Департману за економију и менаџмент Универзитета у Пизи, Италија, у периоду од 15. до 19. априла 2024. године. Као део своје посете, одржала је предавање на тему Улога стандарда у развоју иновативних технологија, производа или услуга: примери из различитих индустрија на студијском програму Стратегија, управљање и контрола, као и предавање на тему Европски систем стандардизације у оквиру студијског програма Маркетинг и истраживање тржишта. Своје искуство обогатила је разменом знања са професорима који су је угостили на Универзитету у Пизи. Разговарали су о савременим методама држања наставе и најновијим истраживачким резултатима из области.  

Доцент др Милица Маричић, у оквиру Еразмус+ мобилности у периоду од 22. до 26. априла 2024. године, реализовала је посету Универзитету у Ослу, Норвешка, где је имала изузетно инспиративно искуство. Милица је посетила Департман за математику Универзитета у Ослу. Сарађивала је са студентима основних и докторских студија који су ангажовани на овом департману. У оквиру својих активности, одржала је предавање на предмету на основним студијама на тему “Увод у методе кластеровања. 

Андреа Николић, асистенткиња на Факултету организационих наука, реализовала је своју Еразмус+ мобилност на Универзитету за економске студије у Букурешту, Румунија. Током своје посете од 01. до 05. априла 2024. године, Андреа је одржала два предавања за студенте основних и мастер студија. Тема првог предавања била је “Правне обавезе и одговорност у ransomware нападима” за постдипломске студије из области банкарства и нових технологија. Друго предавање, на курсу “Закон комуникација и нових технологија” за основне студије, носило је назив “Европски правни оквир за вештачку интелигенцију”. 

Ванредни професор Факултета организационих наука, др Слађана Барјактаровић Ракочевић, реализовала је своју наставничку мобилност на Берлинској школи економије и права у Берлину, Немачка, у периоду од 13. до 17. маја 2024. године. За две групе међународних студената основних студија, проф. Барјактаровић Ракочевић је одржала предавање на тему “Доношење капиталних инвестиционих одлука” на предмету Менаџерско рачуноводство. Такође, предавање на тему “Fintech у Србији – примери и регулатива” професорка је одржала и за студенте мастер студија на дуалном програмуАктуелна питања дигиталних финансијских услуга” 

Своју Еразмус+ мобилност у категорији административног особља, обавила је и Габриела Миљковић, библиотекарка ФОН-а. Габриела је боравила на Свеучилишту у Загребу – Факултету организације и информатике (ФОИ) у Вараждину, Хрватска у периоду од 13. до 17. маја 2024. године. Током своје посете, она се упознала са радом и колегама из библиотеке партнерског Факултета, где јој је домаћин била колегиница Бернарда Кос, руководилац библиотеке на ФОИ-у. Габриела је посетила Градску библиотеку Метел Ожеговић у Вараждину, Научну и универзитетску библиотеку (НСК) у Загребу, модерну зграду са великим фондом, четири читаонице на неколико нивоа, пуно корисника и дешавања. Упознала је колеге у одељењу рестаурације и конзервације, који су је упознали са свим фазама рада, што је било јединствено искуство. Такође, обишла је део где се чувају ретке и старе књиге и рукописи и инкунабуле, прве штампане књиге. Фонд је смештен у трезору библиотеке. Посетила је и Архив Хрватске који се налази у згради сецесијске архитектуре у Загребу, ботаничку башту, и многа знаменита места. 

Све реализоване мобилности представљају важан корак ка јачању академске сарадње између поменутих универзитета и Факултета организационих наука, отварајући нове могућности за будуће пројекте и истраживања.