Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Erasmus+

Еразмус+

Еразмус+ је програм Европске Уније који финансира пројекте сарадње у области образовања и обука, младих и спорта. Програм пружа подршку пројектима сарадње између институција, којима се стварају могућности да и појединци конкуришу и учествују.

Програм Еразмус+ садржи више врста пројеката који се сврставају у три основна дела или кључне активности и два посебна:

КА1 (кључна акција 1)

Oбухвата пројекте који се односе на мобилност у области образовања и младих.

КА2 (кључна акција 2)

Односи се на различите врсте пројеката институционалне сарадње у области образовања, младих и спорта.

КА3 (кључна акција 3)

Обезбеђује финансирање за пројекте који подржавају унапређење образовних политика и политика које се односе на младе.

Посебни, издвојени делови програма су: Жан Моне – подршка изучавању, истраживању и анализама европских интеграција и део за Спорт.

У оквиру Еразмус+ програма, почевши од 2015. године Факултет је кроз Универзитет у Београду успоставио сарадњу са бројним високошколским институцијама у оквиру КА1. Број активних уговора се стално мења. Више од 300 наставника, сарадника и студената реализовало је своје мобилности на више од 50 институција и то:

Aarhus University, Berlin School of Economics and Law, Bogazici University, DHBW Heilbronn, Eötvös Loránd University, Hamburg School of Business Administration – HSBA, Institut National Polytechnique de Toulouse, Justus – Liebig University in Giessen, Karazin Kharkiv National University, Kozminski University, Malardalen University – Mälardalens Högskola, Matej Bel University, Mendel University, Middlesex University, National Autonomous University of Mexico, Otto-Friedrich-Universitat Bamberg, Philipps -Universitat Marburg, Polytechnic Institute of Cávado and Ave (IPCA), Radboud University, Roma Tre University, State University of Applied Sciences in Plock, Stockholm University – Stockholm Business School, The Mazoviecka Public College in Plock, Tyumen State University, Univeristy of Vienna, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Université Catholique de Lille, Université Paris Cité, Universite Paris- Est Creteil Val de Marne, Universite Paris1 Pantheon-Sorbonne, University College London, University of Balearic Islands, University of Bologna, University of Glasgow, University of Granada, University of Graz, University of Helsinki, University of Louvain, University of Ljubljana, University of Maribor, University of Naples Federico II, University of Pisa, University of Primorska, University of Rijeka, University of Sjever, University of Split, University of Wroclaw, University of Žilina, Uppsala University, Vienna University of Technology, Vilnius University, VU University of Amsterdam.