Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Научноистраживачка звања

На Универзитету у Београду – Факултету организационих наука спроводи се поступак стицања истраживачких и научних звања, поступак реизбора у звање, као и начин вредновања квалитета научних резултата, и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача у складу са Правилником о стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник РС“, бр. 159 од 30. децембра 2020, 14 од 20. фебруара 2023).

Право на стицање истраживачких и научних звања као и право на реизбор у звање имају сва лица која испуњавају услове прописане законом којим се уређује научноистраживачка делатност и овим правилником, као и наставници и сарадници високошколских установа.

Правилнику о стицању истраживачких и научних звања можете приступити путем следећег линка.

За више информација о поступку стицања истраживачких и научних знања на Универзитету у Београду – Факултету организационих наука можете нам се обратити путем: sluzba.nir@fon.bg.ac.rs

NIT rezultati