Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Акредитације

АКРЕДИТАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Акредитација (2022. година)
Акредитација (2014. година)
Акредитација (2009. година)
СПИСАК СТУДИЈСКИX ПРОГРАМА КОЈИ СУ АКРЕДИТОВАНИ
Основне академске студије (акредитоване 2022. године)
Основне академске студије (акредитоване 2014. године)
Основне академске студије (акредитоване 2009. године)
Мастер академске студије (акредитоване 2022. године)
Мастер академске студије (акредитоване 2019. године)
Мастер академске студије (акредитоване 2018. године)
Мастер академске студије (акредитоване 2014. године)
Мастер академске студије (акредитоване 2009. године)
Специјалистичке академске студије (акредитоване 2022. године)
Специјалистичке академске студије (акредитоване 2014. године)
Специјалистичке академске студије (акредитоване 2009. године)
Специјалистичке струковне студије
Докторске студије (акредитоване 2022. године)
Докторске студије (акредитоване 2014. године)
Докторске студије (акредитоване 2009. године)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Међународно пословање и менаџмент