Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Подршка научном истраживању

Сектор за научноистраживачки рад и развој обезбеђује наставницима, сарадницима и истраживачима широк спектар подршке:

 • У реализацији научноистраживачког рада које финансира ресорно Министарство;
 • У реализацији научноистраживачког рада по јавном позиву које суфинансира ресорно Министарство (суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству; стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендиста Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација; суфинансирање издавања монографија и научних часописа у Републици Србији; суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији; суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву итд.);
 • Промоција и подршка финансирању истраживања које имају за циљ да обезбеде висок ниво учешћа у европским, националним, регионалним осталим програмима финансирања научноистраживачког рада (информисање и обуке, подршка током фазе припреме пројеката, подршка током фазе реализације пројекта);
 • У коришћењу националног портала еНаука, јавног портала за праћење научног учинка истраживача и институција у Републици Србији;
 • У коришћењу институционалног дигиталног репозиторијума РФОС ;
 • У реализацији научноистраживачке сарадње Универзитету у Београду – Факултета организационих наука са Универзитетом у Београду, другим универзитетима, факултетима и њиховим одговарајућим службама и центрима, као и институцијама у земљи и иностранству;
 • У реализацији научних скупова које организује Универзитет у Београду – Факултет организационих наука;
 • У коришћењу средстава за стручно оспособљавање и усавршавање запослених на Универзитету у Београду – Факултету организационих наука;
 • При избору у истраживачка и научна звања;
 • Уређивању научних часописа и монографија;
 • Развоју каријере докторанада и младих истраживача.
NIT rezultati