Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Стратешка партнерства

Сарадња са привредом представља један од основа успешног развоја Факултета организациноних наука. Циљ сарадње је спровођење конкретних активности које имају едукативну, практичну и развојну димензију.

Непосредни резултати сарадње односе се на повезивање студената ФОН-а, који своја знања и вештине могу унапредити у оквиру пословног система водећих компанија као и за запослене у компанијама који могу у контактима са студентима и запосленима на ФОН-у развити актуелне пројекте који су базирани на научном приступу и практичној примени. Сарадња се спроводи кроз студентску праксу, гостујућа предавања, истраживачке радове, пројекте, семинаре, тренинге и др.

Стратешки партнери Факултета