Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Контакт

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Матични број: ​

07004044

Жиро-рачун: ​

840-1344666-69

ПИБ:​

100383934

Tелефон централе:

+381 11 3950 800

Деканат

Секретар у деканату:

Гордана Подовац

Kонтакт:

Секретар

Секретар Факултета:

Дарјан Радовановић

Kонтакт:

Односи с јавношћу

Mенаџер за односе с јавношћу:

Драгана Авлијаш

Kонтакт:

ЛОКАЦИЈА