Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Мобилност особља

Долазне мобилности особља

Наставници и сарадници запослени на страним универзитетима могу остварити своју мобилност на Факултету организационих наука у сврху држања наставе, учешћа на тренинзима, састанцима или размене професионалних знања и искустава, кроз следеће могућности:

  • Erasmus+ КА1
  • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
  • Међууниверзитетска сарадња (билатерални споразуми)
  • Индивидуалне мобилности – Freemovers

Одлазне мобилности особља

Наставници и сарадници Факултета могу отићи на мобилност у сврху држања наставе, учешћа на тренинзима, састанцима или размене професионалних знања и искустава, на неку од страних високошколских институција кроз следеће програме, мреже и уговоре:

  • Erasmus+ КА1
  • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
  • Међууниверзитетска сарадња (билатерални споразуми)
  • Индивидуалне мобилности – Freemovers