Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

О факултету

Реч декана Факултета организационих наука

Факултет организационих наука (ФОН), у саставу Универзитета у Београду је један од најсавременије организованих факултета у региону. У условима интензивних промена, ФОН је постао водећа и референтна наставно-научна институција у области информационих система и технологија и менаџмента и организације.

ФОН је основан 1969. године, а Савет Универзитета у Београду је на својој седници од 28.11.1970. године, донео одлуку да се Факултет организационих наука укључи у састав Универзитета у Београду. ФОН је свечано отворен 4. новембра 1971. године. Са традицијом дугом 54 године, ФОН данас студира преко 6000 студената на 24 студијска програма на основним, мастер, специјалистичким и докторским студијама. Сви студијски програми који се реализују на ФОН-у имају јаку квантитативну и информатичку позадину у комбинацији са организационим и специфичним знањима за студијске програме. Стручни назив инжењер организационих наука који Факултет додељује припада области техничко-технолошких наука.

Стратешки циљ Факултета је успостављање и развој сарадње са националним институцијама високог образовања, укључујући међународне организације и фондације. Факултет практикује отвореност, интензивну комуникацију са окружењем и континуирану међународну сарадњу, док Универзитет у Београду спроводи јединствену политику којом стално подстиче квалитет програма и унапређење научно-истраживачког рада.

Studenti Icon
0
+
Број активних студената
Studije Icon
0
Студијска програма
Partneri Icon
0
Стратешких партнерстава
Godine Icon
0
Године постојања
Projekti Icon
0
+
Пројеката
Studentske org Icon
0
Студентских организација

Визија

Иновативна и одговорна научно-образовна институција, креатор одрживих решења и лидер у области менаџмента и информатике у југоисточној Европи.

Мисија

Интегрисани развој људских потенцијала, кроз обезбеђење врхунског квалитета наставе, научних истраживања, програма и решења у складу са трендовима и међународним стандардима ради укључивања у простор високог образовања технолошки развијених земаља и унапређења привреде и друштва у целини.

Кључне вредности и правци деловања Факултета организационих наука

01.

  • Неговање мултидисциплинарних и интегративних приступа у свим областима рада;
  • Неговање заједништва и иновативне организационе културе;
  • Посвећени радо компетентних и мотивисаних запослених; 

02.

  • Подстицање академског духа и синергије студената и запослених;
  • Стварање лидера у области менаџмента и информатике;
  • Подстицање изврсности у научним истраживањима;

03.

  • Умрежавање и подстицањем сарадње са препознатљивим међународним институцијама;
  • Дугорочна сарадња са алумнистима и пословним партнерима;
  • Одговорно коришћење ресурса и услова за увођење инклузивног, зеленог и дигиталног образовања.

Стратегија развоја Факултета организационих наука

Стратегија развоја Факултета организационих наука за период 2023-2033. представља најзначајнији вишегодишњи стратегијско-плански документ који усмерава правац развоја институције. Кроз све фазе израде документа спроведен је интензиван консултативни процес укључивањем различитих заинтересованих страна, као што су органи факултета, запослени у настави и стручним службама, представници студентских организација, студенти, представници оснивача и др.

Факултет ће у наредном периоду спроводити активности и остваривати циљеве у следећим стратешким областима: 
• Настава
• Међународна сарадња
• Сарадња са привредом и јавним сектором
• Издавачка делатност
• Интерни капацитети и ресурси 
• Научно-истраживачки рад