Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Савет факултета

Савет Факултета

Савет је орган управљања Факултета и чини га 27 чланова, од којих 15 чланова бирају запослени Факултета, у складу са Статутом Факултета, 8 чланова именује оснивач и 4 члана бира Студентски парламент Факултета.

У раду Савета, без права одлучивања, учествују декан, продекани и секретар Факултета, а по позиву, могу учествовати и други запослени

Председница савета:

проф. др Весна Дамњановић, редовни професор

Заменик председника савета:

проф. др Синиша Влајић, редовни професор

Чланови савета Факултета

Представници наставно-научног већа Факултета:

 • проф. др Весна Дамњановић, редовни професор
 • проф. др Синиша Влајић, редовни професор
 • проф др Милан Станојевић, редовни професор
 • проф. др Ненад Аничић, редовни професор
 • проф. др Гордана Савић, редовни професор
 • проф. др Вељко Дмитровић, ванредни професор
 • проф. др Огњен Пантелић, ванредни професор
 • доц. др Нина Турајлић, доцент
 • доц. др Сандро Радовановић, доцент
 • доц. др Илија Антовић, ванредни професор
 • Никола Зорнић, доцент
 • др Милица Јовановић, доцент
 • Жељко Спасенић, доцент

Представници ненаставног особља:

 • Дејан Марковски
 • Јадранка Миленковић

Представници оснивача:

 • проф. др Бојан Лалић
 • проф. др Стојан Раденовић

 • проф. др Хасан Ханић
 • проф. др Милан Јовановић
 • проф. др Бранкица Поповић
 • проф. др Милован Живковић
 • проф. др Горан Лалић

 • Драгољуб Збиљић

Представници студената:

 • Стефан Арсић
 • Сара Драшковић
 • Немања Путник
 • Филип Ранђеловић