Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Мобилност студената

Појам мобилности студената подразумева остваривање дела студијског програма (један до два семестра) на неком страном универзитету. Мобилност може бити организована на сва три нивоа студија. Постоје два типа мобилности за студенте:

Размена у току студија

Одлазак на следећи ниво студија

Full-degree мобилност

Предности студената који су један део свог образовања провели у иностранству су вишеструке. Поред неизбежног стицања бројних познанстава и упознавања других култура, студенти уче страни језик, стичу нова искуства и, најважније од свега, имају много веће могућности за запошљавање у земљи и иностранству. Одласком на одређени период на високошколску институцију у иностранству, студенти се у великој мери диференцирају од осталих, што им даје предност и што успешне, а посебно стране компаније, ту разлику препознају.

Размена студената подразумева могућност да студент током својих студија на Универзитету у Београду проведе један до два семестара на неком страном универзитету. На пример, студент друге године основних академских студија може имати прилику да оде на размену у току треће године. За време размене, студент прати наставу и полаже испите који су, у мањој или већој мери, еквивалентни испитима са матичног факултета. Важно је напоменути да се испити положени у иностранству признају по повратку на матични факултет. Студент на тај начин наставља студије на наредној години студијског програма, али под условом да је положио одговарајуће испите и да испуњава услове за упис. На крају периода размене, студент добија потврду од иностране високошколске институције. При томе, у додатку дипломи назначено је на којој високошколској установи су положени испити, затим колики је био период трајања размене, као и са којим успехом су савладани испити. Уколико није извршено признавање испита по повратку са размене, оцене ових испита не улазе у коначни просек оцена студената.

Full-degree мобилност подразумева да дипломци преко различитих програма стипендирања аплицирају и уписују студијске програме на мастер и докторским студијама на високошколским институцијама у иностранству. По завршетку постдипломских студија, студенти стичу диплому институције на којој су похађали студије, те ни на који начин нису повезани са факултетом на којем су претходно завршили основне студије.

Долазне мобилности студената

Страни студенти своју мобилност у сврху студирања на Факултету организационих наука могу да остваре на сва три нивоа студија и то кроз различите програме и споразуме:

 • Erasmus+ КА1
 • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
 • Међууниверзитетска сарадња (билатерални споразуми)
 • Индивидуалне мобилности – Freemovers

Одлазне мобилности студената

Студенти Факултета организационих наука имају могућност да у оквиру једног нивоа студија проведу највише 2 семестра на мобилности. На располагању су следећи програми:

 • Erasmus+ КА1
  Студенти Факултета организационих наука, као чланице Универзитета у Београду, имају могућност да остваре своју Еразмус+ мобилност у оквиру мреже универзитета са којима је Универзитет у Београду потписао интеринституционални (Еразмус) уговор. Универзитет у Београду је развио централизовану платформу МОБИОН на којој се налазе све информације о овом виду мобилности (списак универзитета, отворени конкурси, процедуре пре, током и након мобилности, износи стипендија и др.): https://mobion.bg.ac.rs/.
 • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

  Ceepus је средњоевропски програм универзитетске размене који пружа могућност студентима и професорима високошколских установа да учествују у академској мобилности. У овом програму учесвтују сви државни универзитети из следећих земаља: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Северна Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора и Чешка. За администрирање програмом на нивоу сваке појединачне земље задужене су националне CEEPUS канцеларије. Више информација о Ceepus програму и стипендијама можете добити на сајту Националне Ceepus канцеларије: https://tempus.ac.rs/sta-radimo/ceepus/ и сајту самог програма: https://www.ceepus.info/.

 • Међууниверзитетска сарадња (билатерални споразуми)
  Студенти Универзитета у Београду, којем припадају и студенти ФОН-а, имају могућност да током својих студија остваре своју мобилност на неком од универзитета/факултета са којим Универзитет у Београду има потписан споразум о сарадњи. Овакве мобилности најчешће студенте ослобађају трошкова студирања на партнерском универзитету/факултету, али не пружају додатну финансијску подршку за поривање трошкова живота током студирања. Списак важећих међууниверзитетских споразума можете пронаћи на сајту Универзитета у Београду.
 • Индивидуалне мобилности – Freemovers

  Индивидуална мобилност подразумева мобилност студента на универзитету/факултету са којим Универзитет у Београду нема потписан споразум о сарадњи, нити учествује у некој заједничкој мрежи или програму финансирања. Код ових мобилности најчешће студент поред трошкова живота у иностранству, сноси и трошкове студирања на страном универзитету.

Процедура – одлазне мобилности студената

Пре мобилности

 • Отвара се конкурс за пријаву за одлазак на мобилност
 • Студенти се о томе информишу тако што прате платформе МОБИОН (https://mobion.bg.ac.rs/), Ceepus (https://www.ceepus.info/), сајт факултета (категорије вести за студенте), друштвене мреже, инфо дане и сл.
 • Студент исказује интерес да се пријави
 • У конкурсу стоји списак неопходне документације
  • ERASMUS+ (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents):
   1. Confirmation of enrolment – потврда о уписаној години (на српском)
   2. Copy of the first page of your student booklet – скенирана прва страна индекса
   3. Transcript of Records – препис оцена на енглеском језику
   4. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees – диплома/е и додатак/ци дипломе стечени на претходном нивоу студија
   5. Proof of language skills of relevant language at the host institution – доказ о стеченом знању нивоа језика који је постављен као услов
   6. CV / Resume – релевантна биографија на енглеском језику
   7. Motivational Letter – мотивационо писмо на енглеском језику
   8. Erasmus+ Learning Agreement – Уговор о учењу
   9. Invitation Letter for PhD Mobility – позивно писмо за студенте докторских студија
   10. Fewer opportunities candidates – подстицаји за кандидате са смањеним могућностима
  • CEEPUS:
   1. Ако се пријављује у оквиру мреже, само се попуњава онлајн формулар
   2. Ако се пријављује као Freemover, потребна су 2 Писма препоруке од наставника.
Студенти који добију мобилност преко Ceepus програма, у обавези су да се обрате Служби за међународну сарадњу ради потписивања Уговора о учењу. Уколико Универзитет/Факултет домаћин имају своју форму Уговора о учењу, потписује се та форма, у супротном, користи се форма коју је прописао Универзитет у Београду (на српском и енглеском језику)
 • МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКА (БИЛАТЕРАЛНА) САРАДЊА (сва наведена документа у оригиналу и званичном преводу на енглески или језик земље за коју се пријављује)
  1. предлог уговора о учењу
  2. транскрипт досада положених испита
  3. биографија са релевантним информацијама
  4. кратко мотивационо писмо
  5. препорука релевантног професора
  6. копија пасоша
 • Freemover (исто као билатерална)
  1. предлог уговора о учењу
  2. транскрипт досада положених испита
  3. биографија са релевантним информацијама
  4. кратко мотивационо писмо
  5. препорука релевантног професора
  6. копија пасоша
 
 • Заинтересовани студенти се обраћају канцеларији за међународну сарадњу која им је подршка за добијање додатних информација
 • Без обзира кроз који програм финансирања студент иде на размену, обавезни и саставни део документације је Уговор о учењу
 • За попуњавање Уговора о учењу студент је у обавези да минимум 10 дана пре краја рока за пријаву поднесе предлог за признавање предмета кроз следећу форму
 • Предлог се шаље Комисији за признавање ЕСПБ
 • Факултет има базу до сада признатих испита за све универзитете за које су се студенти пријављивали
 • Признати предмети се могу уписати у Уговор о учењу коју потписују три стране (студент, матични и факултет домаћин). На ФОН-у Уговор о учењу потписује ресорни продекан за наставу (за основне или последипломске студије)
 • Када прикупе сву документацију, студенти се пријављују на поменуте платформе, осим за билатералну размену, када Факултет шаље пријаву Универзитету
 • [Еразмус+] Када истекне рок за пријаву, Факултет рангира кандидате и шаље Универзитету допис са рангом (Номинацију) за сваки универзитет посебно
 • Студенти одобрени за финансирање мобилности добијају од универзитета домаћина Прихватно писмо (Acceptance Letter)
 • Након тога, финансијер мобилности предузима неопходне кораке за исплату стипендије (ово није у надлежности Факултета)

Током мобилности

 • Студент се може јавити са предлогом за измену Уговора о учењу
 • Разлози за брисање предмета
  1. Претходно изабран предмет није доступан
  2. Предмет се изводи на другом језику у односу на то како је наведено
  3. Преклапање предмета у распореду
  4. Друго
 • Разлози за додавање предмета
  1. Замена за избрисани предмет
  2. Због продужетка периода мобилности
  3. Друго

Након мобилности

 • Студент подноси Молбу за признавање ЕСПБ стечених на другој страној високошколској институцији (саставни део молбе су Уговор о учењу који покрива све предмете који су положени током размене и Транскрипт оцена који је издао универзитет домаћин), Молба за ОАС, Молба за МАС, САС и ДАС
 • Комисија доноси Предлог одлуке за признавање (на основу претходно датог мишљења о признавању)
 • На основу Предлога Комисије, декан доноси Одлуку о признавању
 • Надлежна студентска служба уноси оцене у ФИС

 

 

Поред ових програма, студенти могу конкурисати и у оквиру ових мрежа и програма:

Global UGRAD

Global Undergraduate програм размене за Србију (Global UGRAD) обезбеђује талентованим студентима основних студија пуну стипендију за једну школску годину у Сједињеним Државама. Global UGRAD програм спонзорисан је од стране америчког народа и U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs.

Стипендија покрива школарину, међународна путовања, смештај и храну, осигурање од повреда, односно осигурање у случају болести, као и мањи џепарац и куповину књига. Студенти похађају курсеве из свог поља студирања, из америчке историје и културе, као и изборне предмете. Изабрани студенти имају прилику да учествују у активностима универзитетског комплекса, што им омогућава да се кроз друштвене активности и волонтирање укључе у локалну америчку заједницу и на тај начин стекну практична искуства у оквиру одговарајућих пракси.

Програм администрира организација World Learning, а више информација о програму можете пронаћи на 
http://www.worldlearning.org.rs или на http://serbia.usembassy.gov.  

Немачка служба за академску размену (DAAD)

Немачка служба за академску размену (DAAD – Deutsher Akademischer Austausch Dienst) је удружење високих школа у Немачкој. DAAD је највећа немачка организација која се бави финансијском подршком међународне сарадње високих школа. Њен главни задатак је финансијско подржавање академске сарадње са иностранством, пре свега путем размене студената, наставника, сарадника и истраживача.

DAAD нуди студијске стипендије за кандидате свих струка за које се могу пријавити дипломци са добрим просеком и они који ће дипломирати најкасније пре почетка коришћења стипендије.

DAAD омогућава финансирање:
 • учешћа на неком напредном студијском програму након првог степена студија у сврху стручне или научне специјализације
 • мастер студија са дипломом државног или приватног универзитета (који је признат од стране државног) у Немачкој.
Више информација о програмима и начину стипендирања можете наћи на http://www.daad.rs/ i http://www.daad.rs/sr/09877/ .

Програм стипендирања немачке приведе др Зоран Ђинђић

Од 2004. године Фондација др Зоран Ђинђић заједно са Одбором немачке привреде за источну Европу (ОА), Савезним Министарством за економску сарадњу и развој (BMZ) и Немачком развојном агенцијом (GIZ) успешно спроводи Програм стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић, чији је циљ да се квалификованим младим људима обезбеди стручно усавршавање у најпознатијим немачким компанијама у трајању од три до шест месеци.

Стипендије су намењене студентима завршних година основних и мастер студија, као и дипломираним стручњацима са првим радним искуством. Стручну праксу студенти обављају у неким од најзначајнијих немачких компанија у областима аутомобилске индустрије, енергетике, електротехнике, електронике, банкарства, бизниса, грађевинарства, трговине, авиоинжењеринга, пољопривредне технике. Сваке године група од тридесетак младих људи путује у Немачку где обављају стручне праксе у компанијама, као што су Siemens, Bosch и Deutche Bank. Боравак у Немачкој омогућава им је да се упознају са организацијом, пословним процесима и функционисањем великих и успешних немачких компанија, како би касније то знање и искуство пренели кроз своје будуће радно ангажовање и у Србију.

Фондација др Зоран Ђинђић у сарадњи са Одбором немачке привреде за источну Европу организује за све стипендисте и интензивни припремни курс немачког језика у трајању од две недеље.

За више информација о програму стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић посетите сајт: www.djindjic-stipendienprogramm.de

Циљна група: Студенти завршних година факултета, апсолвенти и дипломирани стручњаци са првим радним искуством, до 30 година
Струка: Првенствено студенти и дипломирани стручњаци са техничких факултета и економије
Језици: Енглески неопходан, знање немачког пожељно
Конкурс: октобар-новембар
Трајање праксе: 3-6 месеци (јун-септембар или јун-децембар)

Стпендије владе Републике Француске

Француски институт у Србији саставни је део мреже од 130 француских института и 920 алијанси у свету. Са седиштем у Београду и огранцима у Новом Саду и Нишу, представља културну дипломатију Француске и Србији.

У жељи да подстакне мобилност студената, Амбасада Француске и Француски институт у Србији, сваке године расписују конкурсе за доделу стипендија за студенте из Србије који желе да наставе школовање у Француској.

Од 2002. више од 350 стипендија за дуге боравке додељено је за студије у Француској из свих области.

Могуће је конкурисати за неке од слдећих програма:
 • Стипендије владе
 • Кофинансиране стипендије
 • Стипендије за научна истраживања
 • Остале стпендије
Више информација о програмима и начину стипендирања можете наћи на: http://www.institutfrancais.rs/

British Council

British Council је међународна организација за културне односе из Велике Британије. Пружа прилике за међународну размену људи из Велике Британије, али и из других земаља и гради поверење између њих широм света. Београд је један од првих осам градова у иностранству у коме је British Council отворио своју канцеларију.

Постоји много начина да се у финансијском смилсу обезбеди подршка студентима који желе да студирају у Великој Британији: стипендије, грантови, школарине, новчане позајмице.

Више информација о програмима и начину стипендирања можете наћи на: http://www.educationuk.org/global/