Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Међународни догађаји

Летње и пролећне школе

ФОН летња школа

ФОН-ова летња школа 2023: „Подацима до бољег пословања“ (Data Empowering Business)


Факултет организационих наука организује летњу школу како би унапредио академску сарадњу, регионално и шире, а истовремено допринео и пружању академских знања и практичних вештина на актуелне теме из области којима се ФОН бави у настави и истраживањима. Тема програма је усмерена ка разумевању и анализи података, моделовању пословних проблема и примена добијених решења у циљу унапређења стратегија пословања. Циљ програма је да студенти унапреде своја знања из области истраживања и анализе података, примене их за дефинисање продајних стратегија.


Програм се састоји из интерактивних предавања и радионица које покривају академске области: анализе података употребом SAS окружења, моделовање пословног проблема применом статистичких метода, пословне аналитике и рачунарске интелигенције, продајних стратегија, вештине визуелизације података и презентовања. У програм је укључен и разговор са гостом предавачем из индустрије која ће бити у фокусу програма летње школе.


Исходи учења су да учесници стичу знања и вештине које могу да користе у пословном окружењу за доношење пословних одлука заснованих на аналитици/истраживању података, као и за ефективну презентацију решења. По завршетку програма студенти добијају сертификат о завршеном програму, SAS Digital Badge of completion Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics i 3 EСПБ.


Линк: https://summerschool.fon.bg.ac.rs/


ФОН-ова летња школа 2022:„Покрените менаџмент вештине у дигиталном пословању заснованом на подацима“ (Unleash management skills in digital & data-driven business)


ФОН-ова летња школа 2022 под називом „Покрените менаџмент вештине у дигиталном пословању заснованом на подацима“ (Unleash management skills in digital & data-driven business) је програм који пружа студентима завршних година основних и мастер академских студија могућност да унапреде академска и практична знања из области менаџмента, организације, информационих система и технологија, као и да развију нове вештине за даље студије и/или пословно окружење. Поред тога, учесницима програма се пружа могућност упознавања и повезивања са другим студентима из различитих земаља.


Распоред програма је направљен на начин да учесницима, поред времена предвиђеног за учење, оставља време за одмор и ваннаставне активности усмерене ка дружењу, културним дешавањима и упознавању града.


Факултет организационих наука организује летњу школу како би унапредио академску сарадњу регионално шире, а истовремено допринео и пружању академских знања и практичних вештина на актуелне теме из области којима се ФОН бави у настави и истраживањима. Тема програма је усмерена ка разумевању прилагодљивости бизниса у контексту промена и поремећаја (криза, COVID-19 и других) и технологија. Циљ програма је да студенти унапреде своја знања, примене алате и технологије да би донели одлуку на основу податка и без података, да дефинишу маркетинг и продајну стратегију и да формулишу пословни модел.


Програм се састоји из интерактивних предавања и радионица које покривају академске области: доношење одлука на основу података употребом Power BI, маркетинг и стратегија продаје, big data технологије, бизнис модели и дизајн, али и пословне вештине презентовања, писање CV-а и прилагођавање data-driven приступу. У програм је укључен и разговор са гостом предавачем из индустрије која ће бити у фокусу програма летње школе. Посебна радионица је посвећена бонтону током пословног интервјуа и коктела.


Исходи учења су да учесници стичу знања и вештине које могу да користе у дигиталном пословном окружењу, да на основу податка уз употребу алата доносе пословне одлуке, да решавају проблеме са или без података и презентују решења. По завршетку програма студенти добијају сертификат о завршеном програму.
Више о ФОН-овој летњој школи може се наћи на https://summerschool.fon.bg.ac.rs/

Летња школа Технологије електронског пословања

Летња школа Технологије електронског пословања

 

Катедра за електронско пословање традиционално, почев од 2014. године, организује летњу школу под називом „Технологије електронског пословања“. Учешће на летњој школи је бесплатно за студенте свих нивоа студија. Летња школа се одвија у другој половини септембра и почетком октобра и траје 15-20 дана. Сваке године, полазници имају прилику да се упознају са различитим, иновативним и изазовним садржајима које наставници и сарадници Катедре припремају за заинтересоване кандидате. Полазници који редовно присуствују часовима и који успешно реализују финални пројекат, добијају сертификат.
Позивамо студенте свих нивоа студија, да се прикључе летњим школама које ће Катедра одржавати у наредним школским годинама, да заједно са професорима и сарадницима обогате своје знање у актуелним и популарним областима електронског пословања.

 

Летња школа „Технологије електронског пословања 2021“

 

У 2021. години, летња школа је одржана у периоду од 20. септембра до 15. октобра. Лабораторијске вежбе су одржане у комбинованом режиму, четири пута недељно у просторијама Факултета организационих наука, као и онлајн, путем Моодле платформе и система за видео конференције. Теме које су обрађиване на овогодишњим вежбама су:

 

1. Микросервисне архитектуре и
2. DevOps методе и технике у развоју апликација електронског пословања.

 

Летња школа „Технологије електронског пословања 2020“

 

Услед пандемије вируса ЦОВИД-19, летња школа 2020 је одржана у онлајн режиму, од 28. септембра до 18. октобра 2020. Вежбе су биле организоване путем Моодле платформе и видео конференција. Полазници из Србије, Русије и Еритреје су изучавали следеће теме:

 

1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање у Python-у,
2. Развој PWA апликација употребом VueJS оквира и
3. Управљање паметним окружењима у реалном времену.

 

Летња школа „Технологије електронског пословања 2019“

 

Летња школа 2019. године одржане је периоду од 21. септембра до 12. октобра, и имала је међународни карактер. Осим студената из Србије, на летњој школи су учествовали и студенти са Нижегородског инжењерског и економског универзитета, из Њижног Новгорода, Русија. Курсеви који су изучавани на вежбама били су:

 

1. Python и анализа података,
2. Crowdsensing у паметним окружењима и
3. Blockchain у електронском пословању.

 

Летња школа „Технологије електронског пословања 2018“

 

Пета по реду летња школа на Катедри за електронско пословање, одржана је од 21. септембра до 12. октобра 2018. године. Осим наставника и сарадника Катедре за електронско пословање, предавачи су били и професори Саобраћајног факултета: проф.др Наташа Бојковић, проф.др Весна Радоњић Ђогатовић, и доц.др Марко Ђогатовић.
На лабораторијским вежбама и практичним примерима обрађиване су следеће теме:

 

1. Python и анализа података,
2. Big data аналитика и
3. Паметни саобраћај.

 

Летња школа „Технологије електронског пословања 2017“

 

Године 2017, летња школа је организована у периоду од 21. септембра до 14. октобра. Студенти су могли да се определе за неки од следећих курсева:

 

1. Оквири и алати за развој апликација електронског пословања,
2. Паметни градови и
3. Big data инфраструктура и сервиси.

 

Летња школа „Технологије електронског пословања 2016“

 

У 2016. години, летња школа је организована од 21. септембра до 14. октобра. Предавачи су били професори и сарадници са Катедре за електронско пословање, а студенти су могли да се определе за један од следећих курсева:

 

1. Развој апликација електронског пословања,
2. Интернет интелигентних уређаја и
3. Big data у електронском пословању.

 

Летња школа „Технологије електронског пословања 2015“

 

У оквиру друге летње школе „Технологије електронског пословања 2015“, одржане у периоду од 21. септембра до 10. октобра 2015. године, студенти су имали прилике да се определе за два иновирана програма раније одржаних курсева или за један потпуно нови:

 

1. Развој апликација електронског пословања,
2. Интернет интелигентних уређаја и
3. Софтверски дефинисане мреже и Cloud computing.

 

Летња школа „Технологије електронског пословања 2014“

Летња школа ХР аналитике

Летња школа ХР аналитике

 

На Факулету организационих наука је у периоду од јуна до септембра 2021, посредством интернет платформе, одржана Летња школа ХР аналитике на енглеском језику за студенте ФОН-а и сродних факултета. Центар за менаџмент људских ресурса и Катедра за менаџмент људских ресурса Факултета је летњу школу реализовала као пилот пројекат у сусрет акредитацији новог студијског модула на мастер студијама Аналитика у људским ресурсима.

 

Летња школа ХР аналитике је реализована захваљујући сарадњи са предавачем доц. др Гораном Куљанином са ДеПаул Универзитета у Чикагу (DePaul University, Chicago, Ilinois, USA), професором Менаџмента и предузетништва на поменутом Универзитету и експертом за примену програмског језика R за анализу података у домену људских ресурса.

 

Циљ курса је био усвајање главних концепата аналичитког приступа процесима менаџмента људских ресурса и стицање вештина коришћења дигиталних алата за анализу великих база података о запосленима. Фокус школе је био на примени програмског језика R у анализи велике количине података о запосленима на конкретним примерима. Полазници су самостално и уз консултације са предавачем пролазили кроз низ задатака који су одражавали реалне проблеме и ситуације.

 

Након завршеног курса (десет тематских задатака), полазници су оспособљени, не само да разумеју примену великих података у домену људских ресурса, да се служе дигиталним алатима и системима за подршку одлучивању који се примењују у сврхе ХР аналитике, већ и да буду способни да користе програмски језик R у сврхе анализе података, извештавања о запосленима и исходима ХР процеса.

 

На летњу школу се пријавило 24 полазника, студената основних и мастер студија Универзитета у Београду, а захваљујући сарадњи са проф. Денисом Абрудан са Универзитета Западног Темишвара (West Timisoara University, Romania) и др Ахилеасом Анагностопулосом са Пословне школе (University of Thessaly, Greece) међу њима су били и студенти из Румуније и Грчке, те је школа добила интернационални карактер. Од пријављених полазника посебно се захваљујемо Александри Цветић, Alexandra-Ioana Popescu, Дуњи Новаковић и Теи Вулетић. Ови полазници су завршили са успехом све постављене задатке и награђени су Сертификатом који потврђује успешно завршену летњу школу од стране предавача доц. др Горана Куљанина, руководиоца Центра за менаџмент људских ресурса и декана Факултета организационих наука.

Летња школа у сарадњи са Берлинском школом економије и права

Летња школа 2018 и 2019 „Наука о подацима и рачунарско одлучивање“

 

Универзитет у Беграду – Факултет организационих наука (ФОН) и Берлинска школа економије и права (HWR Berlin) – Факултет за кооперативне студије организовали су две летње школе на тему науке о подацима и рачунарском одлучивању у августу 2018. и 2019. године у Перасту, Црна Гора. Летња школа 2019. је била подржана и од стране компаније САГА.

Учесници школе су били студенти из Србије и Немачке који су вођени групом професора и ментора са обе институције. Циљ летње школе је:
– размена искустава и знања у облати науке о подацима и рачунарског одлучивања,
– савладавање процеса планирања и спровођења пројеката базираним на науци о подацима и рачунарском одлучивању,
– разумевање каријерних путева које би могли да следе у областима науке о подацима и рачунарског одлучивања.

 

Видео о летњој школи 2019. године заједно са изјавама учесника доступан је на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=nC68_bXnRA8

Пролећна школа у сарадњи са Универзитетом примењених наука у Минхену

У сарадњи са Универзитетом примењених наука из Минхена (University of Applied Sciences Munich), настала је идеја о организовању заједничке међународне пролећне школе. Прва школа одржана је у марту 2011. године. Школу припремају и организују наставници и сарадници обе институције. Предмет изучавања школе и њене теме базирају се на претходно обављеном заједничком истраживању, које упоредо спроводе институције у обе земље. Посебну вредност оваквог рада представља компаративна анализа резултата и различитих појава које се јављају у две земље. Учесници школе су у почетку били студенти само са две партнерске институције, али су се касније школи прикључили и студенти универзитета/факултета из региона са којима Факултет организационих наука има добро развијену сарадњу. Радни језик пролећне школе је енглески.

 

Пролећна школа 2011

 

Од 21. до 25. марта 2011. године, одржана је прва међународна пролећна школа – Spring school 011 „Entrepreneurs’’ reputation in digital age“, реализована у сарадњи са Универзитетом примењених наука из Минхена. Школа је настала као резултат заједничког истраживања које су спровели наставници, сарадници и студенти обе институције, који су испитивали различите аспекте предузетничке репутације у дигитално доба: финансијске, правне, маркетиншке и др. У школи је учествовало 24 студента обе институције, а предавачи су поред наставника и сарадника ФОН-а били и еминентни стручњаци из праксе.

 

Пролећна школа 2012

 

Од 09. до 13. марта 2012. године, одржана је друга међународна пролећна школа – Spring school 012 „Doing business in digital environment“, реализована у сарадњи са Универзитетом примењених наука из Минхена. Теме које су обрађиване током школе базиране су на истраживању које су спровели наставници, сарадници и студенти обе институције, а у којем су испитивани различити аспекти пословања у дигиталном окружењу: финансијске, правне, маркетиншке и др. У школи је учествовало 27 студената са две партнерске институције. Поред тога, било је учесника и из Словеније, Хрватске и БиХ, док су предавачи, поред наставника и сарадника ФОН-а, били и еминентни стручњаци из праксе.

Међународни инфо дан

Факултет организационих наука међу првима је на Универзитету у Београду препознао потребу информисања наставника, сарадника и студената о међународној сарадњи и могућностима које се у тој области пружају. Почевши од 2009. године, редовно се организује манифестација Међународни инфо дан. У овом једнодневном вишечасовном догађају учествују институције, организације, фондације и асоцијације које пружају информације о стипендијама, или и саме обезбеђују стипендије за размену, наставак студирања и стицања професионалног искуства у иностранству.

Догађај се одвија у две фазе. У холу факултета учесници на својим штандовима разговарају са заинтересованим студентима о програмима које нуде, условима за конкурисање, конкурсним роковима и могућностима које њихови програми пружају. Ови разговори су пропраћени инфо материјалима, брошурама и лифлетима. Поред тога, у амфитеатру се одржава двочасовна презентација програма свих учесника, чиме заинтересовани кандидати имају могућност да на једном месту добију информације о различитим програмима финансирања студирања и обављања праксе у иностранству.

Учесници Међународног инфо дана су представници Одељења за међународну сарадњу Универзитета у Београду, Фонда за младе таленте Владе Републике Србије, Темпус канцеларије, British Council-a, Konrad Adenauer Stiftung-a, DAAD-a (Deutscher Akademischer Austauschdienst Dienst), Института Servantes, Француског института у Србији, Програма стипендирања Немачке привреде, као и студентских организација Факултета AIESEC, ESTIEM и BEST.

Еразмус+ дани

Глобалну прославу Еразмус+ програма која се традиционално одржава сваке године у октобру под називом #ErasmusDays, Факултет организационих наука обележава кроз догађај #ErasmusDays: My Erasmus+ experience.

Догађај је намењен студентима који желе да се информишу о Еразмус+ мобилностима и чују искуства студената који су провели један семестар на неком од страних универзитета.

Корисници програма Еразмус+ претворили су Еразмус дане у догађај који приказује њихова европска искуства и окупља све групе заинтересованих страна: ученике, наставнике, родитеље, удружења, локалне изабране представнике, новинаре, итд. Еразмус дани су покренути 2017. године од стране Француске националне агенције Еразмус+ и демонстрирају снагу мреже на пет континената, како у урбаним тако и у руралним подручјима.

Национални дани држава партнерских универзитета

Поред Међународног инфо дана, настала је иницијатива да се организују национални дани држава са чијим институцијама Факултет има остварену сарадњу.

Дан Немачке

У децембру 2010. године, одржан је Дан Немачке, у циљу представљања немачке културе, језика, привреде и економије студентима ФОН-а. Догађај је отворила Сибил Фаф, први секретар Амбасаде СР Немачке, а учесници су били представници универзитета/факултета са којима Факултет има потписане уговоре о сарадњи. Реч је о следећим универзитетима/факултетима: Универзитет примењених наука из Минхена (University of Applied Sciences)­, Форцајм универзитет из Форцајма (Pforzheim University) и Фридрих Шилер универзитет из Јене (School of Economics and Business Administration, Friedrich Schiller University). Поред тога, учесници су били и представници организација, фондација, асоцијација и институција које пружају подршку мобилности студената (DAAD, Konrad Adenauer Stiftung, Фонд др Зоран Ђинђић), представници немачких компанија које послују у Србији (SAP, DHL, SIEMENS).

Дан Велике Британије

Дан Велике Британије организован је у циљу представљања конкретних облика сарадње са високошколским институцијама са којима Факултет сарађује, као и ради успостављања могућности за даље усавршавање, односно реализовање студија или праксе у некој од компанија. Догађај су отворили Амбасадор Велике Британије г. Мајкл Девенпорт и декан Факултета, проф. др Милан Мартић. Посебно је представљен студијски програм International Business & Management са дуалном дипломом који је Факултет развио са Универзитетом Мидлсекс из Лондона као и програми професионалних доктората на Универзитету Мидлсекс. Студентима су представљени програми стипендирања британске амбасаде за наставак студија у Великој Британији. Поред академског дела програма, студентима су своје активности у Србији представили и British Council и Британско-српска привредна комора. У оквиру сарадње са привредом, студентима су се представиле компаније које им нуде могућност за обављање стручне праксе: British American Tobacco, KPMG и Jones Lang LaSalle.

Дан Словеније

У циљу промоције сарадње са Факултетом за управу из Љубљане и уписа на заједнички мастер/магистарски студијски програм Менаџмент у управи, 17. октобра 2013. године одржано је Вече отворених врата: У сусрет модерној управи. С обзиром на дугогодишњу и успешну сарадњу два факултета, ово је била и својеврсна промоција сарадње два универзитета, Универзитета у Београду и Универзитета у Љубљани. Догађај су отворили декан Факултета проф. др Милан Мартић, амбасадор Републике Словеније г. Франц Бут и ректор Универзитета у Београду проф. др Владимир Бумбаширевић. Присутнима се обратио и доц. др Јанез Старе, декан Факултета за управу.

 

У оквиру догађаја организован је и панел на тему: Трансформација управе и стварање доброг пословног амбијента. Модератори панела били су проф. др Станка Сетникар Цанкар, руководилац програма Менаџмент у управи са Факултет за управу, и проф. др Мирјана Дракулић, руководилац програма у име ФОН-а.

Дан Француске

У децембру 2016. године Факултет организационих наука посетила је Њ. Е. гђа Кристин Моро, амбасадорка Републике Француске у Србији. Том приликом одржан је Дан Француске и представљен део академске, привредне и културне сарадње коју Република Француска реализује са Србијом.

 

Догађај су отворили проф. др Милија Сукновић, декан и проф. др Иванка Поповић, проректор за међународну сарадњу, а присутне је поздравила и проф. др Весна Цакељић, професор француског језика струке.

 

Њ. Е. гђа Кристин Моро, амбасадорка Републике Француске у Србији одржала је предавање на тему „Француска стратегија извоза иновативних технологија у Србију и на Балкан“.

 

Након предавања, студентима су се представили представници три француске компаније које послују у Србији: г. Дејан Марковић, директор компаније Schneider Electric, гђа Ивана Поповић, сегмент менаџер банке Societe Generale и г. Радоје Димитријевић, руководилац пројекта за Југоисточну Европу компаније Atos IT Solutions and Services. Они су говорили о иновативним технологијама које примењују у свом пословању на глобалном тржишту и тржишту Србије, могућностима за професионално усавршавање студената кроз обављање стручне праксе и њиховом запошљавању након завршетка студија. Сараднице Француског института у Србији, Весна Адамовић и Сандра Елезовић представиле су нови Конкурс за добијање стипендије Владе Републике Француске за студирање у Француској, колега Павле Иветић са Универзитета у Београду представио је Еразмус+ програм мобилности студената, са посебним акцентом на мобилност студената ФОН-а на Université Paris-Est Créteil Val de Marne из Париза.

 

Осим на презентацијама, студенти су имали прилику да се информишу, поставе питања и преузму промотивни материјал на штандовима свих учесника у холу Факултета.

 

У организацији догађаја поред Амбасаде Р. Француске учествовали су Француско-српска привредна комора и Француски институт у Србији.