Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Наука на Факултету

Наука на Факултету

Научноистраживачка и иновативна делатност Универзитета у Београду – Факултета организационих наука је дефинисана Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачкој и иновативној делатности Факултета организационих наука, a у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања“.

Универзитет у Београду – Факултет организационих наука промовише истраживање и потенцијал сваког истраживача, побољшавајући квалитет научног резултата.