Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Научноистраживачки резултати

еНаука

На порталу еНаука је доступан приказ научне продукције, области истраживања и постигнућа Универзитета у Београду Факултета организационих наука и истраживача Факултета.

РФОС - Репозиторијум факултета организационих наука

РФОС је дигитални репозиторијум Универзитета у Београду Факултета организационих наука за унос метаподатака научних публикација.

ФОН Логотип - ћирилица
NIT rezultati
203

Укупан број ангажованих
истраживача

7,959

Укупан број научних
публикација

17,547

Укупно цитата на SCOPUS-u

7

Научноистраживачки пројекти у фази реализације