Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Стручне службе

Рачунски центар

Руководилац службе: др Владимир Вујин
Радно време: 8.00 – 16.00 часова

Ел. пошта: racunski.centar@fon.bg.ac.rs

Служба за основне студије

Руководилац студентске службе: Јована Царевић Дамњановић


Ел. пошта: studentska@fon.bg.ac.rs

Радно време са студентима, на шалтерима Службе: радним данима, од 11.00 до 13.00 часова.
Информације о питањима из надлежности рада Службе за основне студије, можете добити сваког радног дана, у периоду од 10.00 – 11.00 часова и од 14.00 – 15.00 часова, позивањем следећих бројева телефона:

+381 11 3950 809 – Службеник за дипломске и завршне радове
+381 11 3950 811 – Службеник за испите
+381 11 3950 813 – Службеник за студентска питања
СТРУЧНА ПРАКСА
http://praksa.fon.bg.ac.rs

Служба за мастер, специјалистичке и докторске студије

Руководилац службе: Марина Јовановић
Радно време:
 
Понедељак од 09 до 19 часова
Уторак од 09 до 15 часова
Среда од 09 до 19 часова
Четвртак од 09 до 15 часова
Петак од 09 до 15 часова
Ел. пошта: master@fon.bg.ac.rs
 
Телефон:
+381 11 3950 873
+381 11 3950 892
 
Информације путем телефона могу се добити искључиво у периоду од 10:00 до 11:00 часова и од 15:00 до 16:00 часова.

Библиотека

Радно време: 09.00 до 17.00

Ел. пошта: biblioteka@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 815

Претраживање научне грађе у електронском облику преко система KOBSON.
Претраживање библиотечке грађе у нашој библиотеци – COBISS+.FON.
Претраживање библиотечке грађе у библиотекама у Србији – COBISS+.SR узајамни каталог.

Служба за подршку настави

Руководилац службе: Дејан Марковски
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
 
Ел. пошта: sluzbanastave@fon.bg.ac.rs

Телефон: +381 11 3950 839

Подршка настави
Радно време: 08.00 – 20.00 часова
Кабинет: 020А
Телефон: +381 11 3950 803

Одељење студија на даљину
Радно време: 08.00 – 16.00 часова
Кабинет: 107
Ел. пошта: studijenadaljinu@fon.bg.ac.rs
телефон: +381 11 3950 838

Библиотека
Радно време: 09.00 – 17.00 часова

Кабинет: Б101
Ел. пошта: biblioteka@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 815

Претраживање научне грађе у електронском облику преко система KOBSON.
Претраживање библиотечке грађе у нашој библиотеци – COBISS+.FON.
Претраживање библиотечке грађе у библиотекама у Србији – COBISS+.SR узајамни каталог.

Скриптарница

Радно време скриптарнице

08.00 – 19.30 часова

Пауза:

10.30-11.00

15.30-16.00

Кабинет: 110
Телефон: +381 11 3950 802

Служба за правне и опште послове

Руководилац службе:

Радно време: 8.00 – 16.00 часова

Ел. пошта: pravna@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 867

Одељење за издавачку делатност
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: Б005
Ел. пошта: fonid@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 842

Арxива
Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Кабинет: А101
Телефон: +381 11 3950 865

Tехничка служба

Служба за техничке послове и заштиту од пожара.

Шеф службе: Предраг Гојковић

Радно време: 6.00 – 21.00 часова

Ел. пошта: tehnicka@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 890

Служба услуга

Шеф службе: Андреј Нововић

Радно време: 8.00 – 20.00 часова

Ел. пошта: usluge@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 912

Служба за за финансијске послове

Руководилац службе: Гордана Ћирић

Радно време: 8.00 – 16.00 часова

Ел. пошта: racunovodstvo@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 914

Служба за рачуноводствене послове

Шеф службе: Наташа Шакић

Радно време: 8.00 – 16.00 часова

Ел. пошта: racunovodstvo@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 801

914

Служба набавке и интерне контроле

Руководилац службе: Сњежана Јерковић

Радно време: 8.00 – 16.00 часова

Ел. пошта: nabavke@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 847

914

Служба за односе са јавношћу и сарадњу са привредом

Радно време: 8.00 – 16.00 часова
Ел. пошта: 

prfon@fon.bg.ac.rs
corporate.affairs@fon.bg.ac.rs

Телефон:

011 3950 896
+381 66 8896 141

Одељење за међународну сарадњу

Радно време: 8.00 – 16.00 часова

Ел. пошта: international@fon.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3950 893