Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Међународна удружења

Међународна академска удружења

The Association of European Operational Research Societies (EURO) Друштво операционих истраживања (ДОПИС), Факултет организационих наука

Међународна академска удружења

Chartered Management Institute (CMI) – Институт за сертификацију менаџера из Велике Британије. Центар за професионалну сертификацију менаџера (CPCM) је од стране CMI добио статус јединог одобреног центра у Србији, чиме је овлашћен за обуку и издавање сертификата менаџерима на различитим нивоима: нивоу 5 – Менаџмент и лидерство и нивоу 7 – Стратешки менаџмент и лидерство).