Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Научни скупови

Симпозијум организационих наука – SYMORG

symorg logoИницијатива за организовање Симпозијума организационих наука SYMORG јавила се 1988. године, са циљем да се организационе науке представе домаћој и страној научној јавности кроз дискусије, размене информација и приказивањем практичних садржаја као резултата наставног процеса и научноистраживачког рада. Симпозијум има међународни карактер, а реализује се сваке друге године.

symorg.fon.bg.ac.rs

Скуп привредника и научника – СПИН

SPINНа иницијативу наставника и сарадника одсека за Операциони менаџмент, а по угледу на конференције познатих и сродних Универзитета у свету, али имајући у виду и традиционално добру сарадњу Универзитета у Београду – Факултета организационих наука и привредних организација (која датира од самог настанка факултета), 2003. године родила се идеја о организовању Скупа привредника и научника.

Циљ скупа је размена знања и искустава која се односе на развој и примену управљања производњом и услугама у свету и у Србији. Научни скуп има национални карактер, а реализује се сваке друге године.

spin.fon.bg.ac.rs

Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS

SYMOPISИницијатива за организовање Симпозијума операционих истраживања SYM-OP-IS јавила се 1974. године, са циљем да се операциона истраживања представе домаћој и страној научној јавности кроз дискусије, размене информација и приказивањем практичних садржаја као резултата наставног процеса и научноистраживачког рада. Симпозијум има данас међународни карактер, а реализује се сваке године, с тим што је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука организатор сваке шесте године.

symopis2023.mod.gov.rs

Међународна научна конференција Contemporary Financial Management Conference

CFMCContemporary Financial Management Conference“ је међународна конференција о савременом управљању у финансијском пословању, истакнути форум за представљање нових достигнућа у теорији и пракси финансијског менаџмента. Иницијативу за организовање конференције под називом „Contemporary Financial Management Conference“ покренула је др Слађана Бенковић, редовни професор на Универзитету у Београду – Факултету организационих наука, а по угледу на водеће светске универзитете. Конференција се одржава сваке године у организацији Универзитета у Београду – Факултета организационих наука, Универзитета у Београду – Економског факултета и Универзитета у Београду – Правног факултета.

cfmc.fon.bg.ac.rs

Међународна научна конференција E-business technologies

EBT-konferencijaНаучна конференција “E-business technologies” окупља водеће професоре, научнике, истраживаче, стручњаке из праксе, ИТ компаније, докторанте и студенте у циљу размене идеја и практичних примера из праксе из области електронског пословања. Циљ скупа је допринос успостављању дугорочних партнерстава између истраживача из академског окружења, експерата из праксе и шире заједнице и допринос свеопштем развоју области електронског пословања.

ebt.rs

Интернационална конференција о економији дељења и савременим пословним моделима:
Теорија и пракса - IC-SHARE 2024

Примарни циљ Интернационалне конференције о економији дељења и савременим пословним моделима: Теорија и пракса јесте успостављање стратешког умрежавања на националном и међународном нивоу, презентовање резултата истраживања и дисеминација знања за широк корпус научника и експерата из праксе у области економије дељења и савремених пословних модела. Конференција се организује као део активности у оквиру пројекта ПАНАЦЕА (Постављање основа за јачање капацитета заједнице економије дељења у Србији) финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије.

panacea-ideje.rs/ic-share-2024