Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Радна тела и комисије

Чланови Комитета за родну равноправност

др Вељко Јеремић

Редовни професор

др Наташа Петровић

Редовни професор

др Ана Поледица

Ванредни професор

Андреа Николић

Асистент

Дарјан Радовановић

Секретар Факулетета

Јована Царевић Дамњановић

Руководилац Службе за основне студије

Данило Величков

Самостални стручнотехнички сарадник

Чланови етичког Комитета

др Вељко Јеремић

Редовни професор, председавајући

др Наташа Петровић

Редовни професор, члан

др Велимир Штављанин

Редовни професор, члан

др Ивана Ковачевић

Ванредни професор, члан

Ивона Живковић

Асистент, члан

Сектор за научноистраживачки рад и развој

Радно време: 08.00-16.00 часова

Други спрат, поред кабинета 218

Е-пошта: sluzba.nir@fon.bg.ac.rs

Контакт телефон: +381 66 8896155