Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Међународна сарадња

Међународна сарадња

Факултет организационих наука као водећа високошколска образовна институција у области информационих система и технологија и менаџмента и организације, развија међународну сарадњу са одговарајућим институцијама у региону и шире.

Пратећи основне правце Стратегије интернационализације Универзитета у Београду, као њене чланице, и Стратегије развоја Факултета организационих наука за период 2023-2033. године, основни правци развоја међународне сарадње су умрежавање и остварење сарадње са препознатљивим међународним институцијама, реализација мобилности запослених и студената на свим нивоима студија, реализација међународних програма и пројеката, добијање међународне акредитације (академске и професионалне), чланство у међународним академским и професионалним удружењима.

Активности међународне сарадње укључују размену и мобилност студената и наставника, сарадњу са партнерским универзитетима, чланство у међународним удружењима, учешће и реализацију међународних пројеката, међународне кратке програме као што су летње школе и друге међународне догађаје, гостујућа предавања, дуалне програме, међународне акредитације и друго.