Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Подаци и бројке

ПодатакВредност
Активни студенти7000+
Студијски програми25
Година оснивања1969
Стратешких партнерстава100 +
Запослени298
Запослени у настави185
Катедре19
Лабораторије19
Центри19
Конференције4
Завршене основне студије17095
Завршене мастер студије8239
Завршене докторске студије506
Часописи14
Студената на једно буџетско место3+
Интернационалних студената50+
Пројекти970+