Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Међународне акредитације

Meђународне акредитације Факултета

Факултет организационих наука континуирано ради на потврђивању квалитета образовних услуга које пружа. У складу са тим, стални су напори да те потврде буду међународно признате и препознате. Акредитација пружа међународну ознаку „добре праксе“ и повећава конкурентност дипломаца на глобалном тржишту рада. Акредитација омогућава упоредивост међу институцијама високог квалитетног образовања, с једне стране и пружа сигурност послодавцима да дипломирани студенти имају одговарајуће знање, вештине и компетенције, с друге стране.

Факултет има следеће међународне акредитације:

Међународна акредитација за основне академске студије за сва три студијска програма. Акредитацију је извршила немачка агенција за студијске програме у области техничких наука, информатике, природних наука и математике – ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V, Deutschland – Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics e.V, Germany, www.asiin.de).