Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

FONBoard

FONBoard - Повезује најбоље

FONBoard дигитални сервис за employer branding развијен је са идејом да постане јединствено место за окупљање еминентних послодаваца и студената Факултета организационих наука. Компаније из широког спектра индустрије део су платформе, док студенти ФОН-а препознају FONBoard као релевантан канал за информисање о приликама из компанија.

FONBoard фокус ставља на оглашавање и промоцију пракси и послова које долазе из компанија видљивих на платформи, а једнаку важност даје и представљању великог броја могућности за укључивање студената у пословне системе. FONBoard настоји да се развија и континуирано прати трендове у запошљавању и добре праксе развоја дигиталних производа чиме се позиционира у свести послодаваца и студената као мост између привреде и формалног система образовања на ФОН-у.