Јавни позив за учешћe у средствима Министарствa науке, технолошког развоја и иновација у 2024. години

 

Дана 31.01.2024. године Министарство науке, технолошког развоја и иновација објавило је Јавни позив за учешће у средствима Министарства за следеће програмске активности:

  • суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
  • суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;
  • суфинансирање завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства;
  • суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача;
  • суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији;
  • суфинансирање издавања монографија у Републици Србији;
  • суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији;
  • суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама.

Више информација доступно је на интернет страници Министарства науке, технолшког развоја и иновација: Јавни позив

 

Јавни позив за програм набавке научне литературе и приступа електронским базама података у 2024. години

Министарство науке, технолошког развоја и иновација објавило је Јавни позив за учешће за програм набавке научне литературе и приступа електронским базама података у 2024. години.

Више информација доступно је на интернет страници Министарства науке, технолшког развоја и иновација: Јавни позив