Листа категорисаних домаћих часописа за 2023. годину

Министарство науке, технолошког развоја и иновација је у складу са процедуром прописаном Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа донело Одлуку о утврђивању Листе категорисаних научних часописа за 2023. годину.

Више информација доступно је на интернет страници Министарства науке, технолошког развоја и иновација.