Снежана Кнежевић

Редовни професор

Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство

Термин консултација

Образовање

2023., доктор наука-организационе науке, Универзитет у Београду-Факултет организационих наука