Обавештење за удружења/студентске организације

Ради уписа удружења у Регистар студентских организација потребно је да студентске организације доставе попуњен захтев са прилозима.

Пожељно је да се захтеви поднесу до петка 22. марта.

Захтеви се подносе у Архиви факултета, у периоду од 9 до 15 сати.

Правила поводом стицања статутса студентских организација можете да погледате овде.

 

1. Pravila

2. Zahtev