Одржани научноистраживачки семинари на Универзитету у Београду – Факултету организационих наука

На Универзитету у Београду – Факултету организационих наука, у среду, 6. децембра 2023. године, одржани су научноистраживачки семинари.

Предавање под насловом: ,,Откривање нових хоризоната у анализи података и статистичком закључивању са ChatGPT-ом“ одржао је проф. др Драган Вукмировић. Предавање о револуционарној улози ChatGPT -а у области анализе података и статистичког закључивања обухватио је следеће кључне теме:

  • Увод у ChatGPT: Како је овај модел вештачке интелигенције изазвао револуцију у обради природног језика.
  • Примена ChatGPT -а у истраживачкој анализи: Истраживање могућности унапређења традиционалних метода обраде и анализе података.
  • Студије случаја и практични примери: Како је ChatGPT коришћен у реалним истраживачким пројектима.
  • Етички и методолошки изазови: Изазови и потенцијална ограничења у употреби ChatGPT -а у научним истраживањима.
  • Будући трендови и могућности: Поглед у будућност и развој ChatGPT -а и његов утицај на развој науке.

Предавање под насловом: ,,Неки нови резултати и изазови у раду са недостајућим подацима“ одржао је Данијел Алексић, асистент на Катедри за математику. Изложен је математички, прецизније статистички оквир за рад са недостајућим подацима, затим указати на неке грешке које постоје у пракси и на начине како да се они превазиђу.